Η Ένωσις Ελλήνων Εφοπλιστών χαιρετίζει την 2023 Στρατηγική του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Αυτή η ιστορική συμφωνία περιλαμβάνει στόχους για μηδενικές «καθαρές» (net) εκπομπές από τη ναυτιλία, έως ή πλησίον στο 2050, όπως είχε προτείνει και η ναυτιλιακή κοινότητα, καθώς και φιλόδοξους ενδεικτικούς ενδιάμεσους στόχους για το 2030 και το 2040.

«Η λήψη διεθνών μέτρων για μια παγκόσμια βιομηχανία, όπως η ναυτιλία, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Είμαστε απόλυτα προσηλωμένοι στην επίτευξη της απανθρακοποίησης του κλάδου μας. Στηρίζουμε σθεναρά την πρόσφατη υιοθέτηση στον ΙΜΟ νέων, πιο φιλόδοξων στόχων», δήλωσε σχετικά η Πρόεδρος της ΕΕΕ κα. Μελίνα Τραυλού.

Σε κάθε περίπτωση, η διαθεσιμότητα ασφαλών και κατάλληλων εναλλακτικών drop-in καυσίμων είναι καθοριστικός παράγοντας για την ενεργειακή μετάβαση του υπάρχοντα στόλου, δεδομένου του σύντομου χρονικού περιθωρίου μέχρι το 2030, ώστε να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία του αυξανόμενου παγκόσμιου εμπορίου.

Η διαθεσιμότητα και διανομή αυτών των εναλλακτικών καυσίμων και τεχνολογιών, εξαρτάται κυρίως από τη συνδρομή άλλων εμπλεκόμενων με τη ναυτιλία κλάδων (όπως παραγωγοί και προμηθευτές καυσίμων, κατασκευαστές μηχανών, ναυπηγεία, λιμάνια και άλλοι).

Παράλληλα, όμως, είναι απαραίτητο σε επίπεδο ΙΜΟ να διασφαλιστεί ότι η μετάβαση σε εναλλακτικά καύσιμα και τεχνολογίες είναι ασφαλής για τα πλοία και τους ναυτικούς. Επίσης, πρέπει να υιοθετηθεί άμεσα ένα οικονομικό μέτρο για μια υποχρεωτική εισφορά (levy) επί των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, μαζί με ένα απλό τεχνικό πρότυπο καυσίμου, τα οποία έχουν ήδη προταθεί από τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα. Αυτό θα συμβάλλει πρακτικά στη μείωση της διαφοράς κόστους μεταξύ συμβατικών και εναλλακτικών καυσίμων, ώστε να διευκολυνθεί σε ικανοποιητικό βαθμό η διαθεσιμότητα και η χρήση τους.

«H ναυτιλία, όπως πάντα, είναι έτοιμη να υιοθετήσει τεχνολογικές καινοτομίες εφόσον έχουν επαρκώς αναπτυχθεί και ωριμάσει. Για αυτό, καλούμε τις κυβερνήσεις και όλους τους εμπλεκόμενους κλάδους να υποστηρίξουν την αναθεωρημένη Στρατηγική του ΙΜΟ, εξασφαλίζοντας ότι τα απαραίτητα και ασφαλή καύσιμα και τεχνολογίες θα είναι παγκοσμίως και σε επαρκείς ποσότητες διαθέσιμα στα χρονικά πλαίσια που συμφωνήθηκαν», συμπλήρωσε η κα. Τραυλού.