Ανακοίνωση ΕΕΚΦΝ - Υποδομές και ευκολίες για τα κρουαζιερόπλοια