Προς εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και επαγγελματιών του νησιού, σήμερα Παρασκευή 01/05/20 καθώς και την Κυριακή 03/05/20 θα εκτελεστούν έκτακτα δρομολόγια με ώρες αναχώρησης τις εξής παρακάτω:

Παρασκευή 01/05
Σκύρος Κύμη 12:00
Κύμη Σκύρος 14:00

Κυριακή 03/05
Σκύρος Κύμη 15:00
Κύμη Σκύρος 18:00