Την έκτακτη χορήγηση 20 εκατ. ευρώ στις ακτοπλοϊκές εταιρείες για τη συνέχιση των δρομολογίων έως τα τέλη του έτους προβλέπει τροπολογία που εντάχθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας».

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, επιτρέπεται κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, η σύναψη συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας έναντι μισθώματος για το χρονικό διάστημα έως τα τέλη του έτους.

Η ανάθεση γίνεται για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένου δρομολογίου ή δρομολογίων, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του Covid – 19, με σκοπό τη διασφάλιση της εξυπηρέτησης των νησιών και την ανάκτηση του ακτοπλοϊκού δικτύου.

Με υπουργική απόφαση, προσδιορίζονται τα μισθώματα, τα κριτήρια και η διαδικασία ανάθεσης, με προβλεπόμενη δαπάνη 20 εκατ. ευρώ.