Για την κάλυψη έκτακτων συγκοινωνιακών αναγκών και την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, το ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ, την Τετάρτη 18/7, θα προσεγγίσει στο λιμάνι της Θηρασιάς σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα :