Φ/Γ-Ο/Γ “ΤΑΛΩΣ”: Προς εξυπηρέτηση συγκοινωνιακών αναγκών, σας ενημερώνουμε ότι στο δρομολόγιο Παρασκευής 08/10/2021 του πλοίου μας Φ/Γ-Ο/Γ ΤΑΛΩΣ από ΠΕΙΡΑΙΑ στις 17:00 για ΣΥΡΟ – ΤΗΝΟ – ΜΥΚΟΝΟ – ΘΗΡΑ  θα προστεθεί έκτακτη προσέγγιση στο λιμένα ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Το δρομολόγιο θα εκτελεστεί ως κάτωθι πίνακας :