από ΠΕΙΡΑΙΑ 12:00 για ΚΩ (21:00-21:30), για ΡΟΔΟ (00:15-02:00 επομένης), για ΠΕΙΡΑΙΑ 13:30.