από ΠΕΙΡΑΙΑ 11:00 για ΚΩ (20:00-20:30), ΡΟΔΟ (23:15-02:00), ΚΩ (04:45-05:15), ΠΕΙΡΑΙΑ 14:15