από ΠΕΙΡΑΙΑ 21:00 για ΠΑΡΟ 01:10

από ΠΑΡΟ 01:30 για ΠΕΙΡΑΙΑ 05:40.