από ΠΕΙΡΑΙΑ 21:00 για ΠΑΡΟ (01:10-01:25), ΝΑΞΟ (02:10-02:45), ΠΕΙΡΑΙΑ 07:15.