από ΠΕΙΡΑΙΑ 10:00 για ΠΑΡΟ (14:05-14:25), ΝΑΞΟ (15:15-15:35), ΠΑΤΜΟ (18:40-19:00), ΛΕΡΟ (19:50-20:10), ΚΩ (21:40-22:15), ΠΕΙΡΑΙΑ 07:15 (επομένης).