από ΠΕΙΡΑΙΑ 11:00 για ΠΑΡΟ (15:05-15:25), ΝΑΞΟ (16:15-16:35), ΠΑΤΜΟ (19:40-20:00), ΛΕΡΟ (20:50-21:10), ΚΩ (22:40-23:15), ΠΕΙΡΑΙΑ 08:15 (επομένης).