από ΠΕΙΡΑΙΑ 22:00 για ΠΑΡΟ 02:10 (επομένης).

από ΠΑΡΟ 02:30 για ΠΕΙΡΑΙΑ 06:40.