από ΠΕΙΡΑΙΑ 10:00 για ΝΑΞΟ (14:30-15:00) για ΠΑΡΟ (15:45-16:15), ΠΕΙΡΑΙΑ 20:30