από ΠΕΙΡΑΙΑ 22:30 για ΛΕΡΟ (07:30-08:15 επομένης), ΠΑΤΜΟ (09:10-09:30), ΝΑΞΟ (12:15-12:30), ΣΥΡΟ (13:50-14:05), ΠΕΙΡΑΙΑ 17:45