από ΠΕΙΡΑΙΑ 22:30 για ΛΕΡΟ (07:30-08:15 επομένης), ΠΑΤΜΟ (09:10-09:30), ΣΥΡΟ (13:05-13:45), ΠΕΙΡΑΙΑ 17:15