Σας ενημερώνουμε πως για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και επαγγελματιών, την Πέμπτη 08/08/19 προστίθεται ένα επιπλέον δρομολόγιο για την δρομολογιακή γραμμή Σκύρος Κύμη Σκύρος. Τα προγραμματισμένα δρομολόγια προς και από τις Σποράδες θα πραγματοποιηθούν κανονικά

Έτσι οι αναχωρήσεις ΣΚΥΡΟΣ ΚΥΜΗ ΣΚΥΡΟΣ διαμορφώνονται ως ακολούθως :

Σκύρος Κύμη 07:00

Κύμη Σκύρος 18:00

Σκύρος Κύμη 20:30

Κύμη Σκύρος 22:30

www.sne.gr