από ΠΕΙΡΑΙΑ 10:00 για ΣΥΡΟ (13:30-13:50), ΠΑΡΟ (14:50-15:10), ΝΑΞΟ (15:50-16:20) για ΠΕΙΡΑΙΑ 20:45