από ΠΕΙΡΑΙΑ 23:59 για ΚΑΛΥΜΝΟ (08:00-08:20 επομένης), ΛΕΡΟ (09:10-09:30), ΠΑΤΜΟ (10:20-10:40), ΣΥΡΟ (14:20-14:50), ΠΕΙΡΑΙΑ 18:30