από ΠΕΙΡΑΙΑ 12:00 για ΝΑΞΟ (16:30-17:00), ΠΑΡΟ (17:45-18:15), ΠΕΙΡΑΙΑ 22:30