από ΠΕΙΡΑΙΑ 09:30, για ΝΑΞΟ (13:55-14:15), ΠΑΡΟ (15:00-15:30),  ΠΕΙΡΑΙΑ 19:30