από ΠΕΙΡΑΙΑ 09:30, για ΠΑΡΟ (13:40-14:00), ΣΥΡΟ (15:10-15:30), ΠΕΙΡΑΙΑ 19:00