ΣΑΒΒΑΤΟ 02/03/19 : από ΡΟΔΟ 12:30 για ΠΕΙΡΑΙΑ 23:30

ΚΥΡΙΑΚΗ 03/03/19: από ΠΕΙΡΑΙΑ 02:00 για ΚΩ (11:00-11:30), ΡΟΔΟ 14:15