ΣΑΒΒΑΤΟ 05/01/19 : από ΡΟΔΟ 11:00 για ΚΩ (13:45-14:15), ΠΕΙΡΑΙΑ 23:15.

ΚΥΡΙΑΚΗ 06/01/19 : από ΠΕΙΡΑΙΑ 02:00 για ΚΩ (11:00-11:30), ΡΟΔΟ 14:15