από ΚΑΤΑΠΟΛΑ (ΑΜΟΡΓΟ) 06:00 για ΝΑΞΟ (07:45-08:15), ΠΑΡΟ (09:00-09:30), ΠΕΙΡΑΙΑ 13:40

από ΠΕΙΡΑΙΑ 17:30 για ΠΑΡΟ (21:45-22:00), ΝΑΞΟ (22:45-23:05), ΚΑΤΑΠΟΛΑ (ΑΜΟΡΓΟ) 00:50 (επομένης)