από ΠΕΙΡΑΙΑ 23:30 για ΝΑΞΟ 04:30 (επομένης)

από ΝΑΞΟ 05:00 για ΠΕΙΡΑΙΑ 10:00.