ΣΑΒΒΑΤΟ 02/03/19 από ΠΕΙΡΑΙΑ 10:00 για ΡΟΔΟ 00:30 (επομένης).
ΚΥΡΙΑΚΗ 03/03/19 από ΡΟΔΟ 02:00 για ΠΕΙΡΑΙΑ 16:30.