ΣΑΒΒΑΤΟ 29/12/18 : από ΠΕΙΡΑΙΑ 10:00 για ΡΟΔΟ 00:40 (επομένης)
ΚΥΡΙΑΚΗ 30/12/18 : από ΡΟΔΟ 02:00 για ΠΕΙΡΑΙΑ 16:40.