ΣΑΒΒΑΤΟ 9/2/19 : από ΠΕΙΡΑΙΑ 10:00 για ΡΟΔΟ 00:40 (επομένης)
ΚΥΡΙΑΚΗ 10/2/19 : από ΡΟΔΟ 02:00 για ΠΕΙΡΑΙΑ 16:40.