Από Πειραιά 18:30, για Σύρο (21:10-21:20)- Μύκονο (21:55-22:05) – Πειραιά 01:00 επομένης