ΤΡΙΤΗ 2/4/2019: από ΠΕΙΡΑΙΑ 20:00 για ΚΩ (07:10 επομένης -08:00), ΡΟΔΟ 11:45 (επομένης).
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/4/2019 : από ΡΟΔΟ 19:00 για ΠΕΙΡΑΙΑ 09:00 (επομένης).