ΣΑΒΒΑΤΟ 15/12/18: από ΠΕΙΡΑΙΑ 10:00 για ΚΩ (20:30-21:00), ΡΟΔΟ 00:15 (επομένης).
ΚΥΡΙΑΚΗ 16/12/18 : από ΡΟΔΟ 02:00 για ΠΕΙΡΑΙΑ 15:00.