ΣΑΒΒΑΤΟ 20/04/19 από ΠΕΙΡΑΙΑ 10:00 για ΚΩ (21:10-22:00), ΡΟΔΟ 01:40 (επομένης).

ΚΥΡΙΑΚΗ 21/04/19 από ΡΟΔΟ 03:00 για ΠΕΙΡΑΙΑ 17:45.