από ΠΕΙΡΑΙΑ 02:30 για ΝΑΞΟ 07:00

από ΝΑΞΟ 07:30 για Πάρο (8:15-8:45), ΠΕΙΡΑΙΑ 12:45.