από ΠΕΙΡΑΙΑ 02:30 για ΝΑΞΟ 07:00 (επομένης)

από ΝΑΞΟ 07:45 για ΠΕΙΡΑΙΑ 12:30.