από ΠΕΙΡΑΙΑ 17:00, για ΠΑΡΟ (21:05-21:30), ΝΑΞΟ (22:15-22:40), ΠΕΙΡΑΙΑ 03:30