από ΠΕΙΡΑΙΑ 02:30 για ΝΑΞΟ (07:00-07:20), ΠΑΡΟ ( 08:15-08:35), ΣΥΡΟ ( 09:35-09:55), ΠΕΙΡΑΙΑ 13:30