ΣΑΒΒΑΤΟ 11/05/2019: ΠΕΙΡΑΙΑΣ (10:00) – ΣΕΡΙΦΟΣ (12:30-12:40) – ΣΙΦΝΟΣ (13:10-13:20) – ΜΗΛΟΣ (14:20-14:30) – ΠΕΙΡΑΙΑΣ (17:30)