Φ/Γ-Ο/Γ «ΤΑΛΩΣ»:  Σας γνωρίζουμε ότι το πλοίο μας Φ/Γ-Ο/Γ ΤΑΛΩΣ θα εκτελέσει έκτακτο δρομολόγιο την Κυριακή 18/07/2021 από τον ΠΕΙΡΑΙΑ στις 08:00 για ΑΝΔΡΟ-ΣΚΥΡΟ ως κάτωθι πίνακας: