Φ/Γ-Ο/Γ «ΤΑΛΩΣ»: Σας γνωρίζουμε ότι το πλοίο μας Φ/Γ-Ο/Γ ΤΑΛΩΣ θα εκτελέσει έκτακτο δρομολόγιο την Κυριακή 26/09/2021 από τον ΠΕΙΡΑΙΑ στις 07:00 για ΑΝΔΡΟ-ΣΚΥΡΟ ως κάτωθι πίνακας: