Από Πειραιά στις 20:30 το βράδυ, για Σέριφο(22:20-22:25), Σίφνο(22:40-22:50), Μήλο(23:25-23:35), Πειραιά 01:25 επομένης