ΣΑΒΒΑΤΟ 08/12/18 :από ΡΟΔΟ 12:30 για ΠΕΙΡΑΙΑ 23:30.

ΚΥΡΙΑΚΗ 09/12/18 : από ΠΕΙΡΑΙΑ 02:00 για ΚΩ (11:00-11:30), ΡΟΔΟ 14:15.