ΣΑΒΒΑΤΟ 24/11/18: από ΠΕΙΡΑΙΑ 10:00 για ΡΟΔΟ 00:40 (επομένης)
ΚΥΡΙΑΚΗ 25/11/18: από ΡΟΔΟ 02:00 για ΠΕΙΡΑΙΑ 16:40