Φ/Γ-Ο/Γ “ΤΑΛΩΣ” : Σας γνωρίζουμε ότι το πλοίο θα εκτελέσει έκτακτο δρομολόγιο την Κυριακή 24/09/2023 από ΠΕΙΡΑΙΑ προς ΑΝΔΡΟ – ΣΚΥΡΟ και το δρομολόγιο θα εκτελεστεί ως κάτωθι πίνακας: