Σας γνωρίζουμε ότι για την καλύτερη εξυπηρέτηση συγκοινωνιακών αναγκών, το Σάββατο 30/03/2019, το πλοίο Ε/Γ-Ο/Γ  «ΠΡΩΤΕΥΣ» θα εκτελέσει επιπλέον δρομολόγιο σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: