Φ/Γ-Ο/Γ “ΤΑΛΩΣ” :Σας γνωρίζουμε ότι τα δρομολόγια του πλοίου από αύριο Τρίτη 28/05/2024 έως Κυριακή 02/06/2024 θα παραμείνουν ανεκτέλεστα.