Ρότα για τον Πειραιά έχει βάλει αυτή την ώρα, το ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ, προκειμένου να πραγματοποιήσει την ετήσια ακινησία του.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα δεξαμενισμών, του Ο.Λ.Π., το πλοίο της LEVANTE FERRIES θα δεξαμενιστεί το χρονικό διάστημα 20/1-21/1, στην μεγάλη πέτρινη δεξαμενή Βασιλειάδη.