Φ/Γ-Ο/Γ “ΙΩΣΗΦ Κ”: Τα δρομολόγια του πλοίου από 31/10/2022 έως 30/11/2022 θα εκτελεστούν ως κάτωθι πίνακας:

Φ/Γ-Ο/Γ “ΤΑΛΩΣ”: Σας γνωρίζουμε ότι το πλοίο μας Φ/Γ-Ο/Γ «ΤΑΛΩΣ» θα διακόψει τα δρομολόγιά του από την Παρασκευή 28/10/2022 για εργασίες ετήσιας συντήρησης.