Η εταιρεία μας συμμετέχει στο «Μεταφορικό ισοδύναμο» και έχει εναρμονίσει το σύστημα κρατήσεων ώστε να εισάγετε ο Μ.Α.Ν. του δικαιούχου κατά την έκδοση.

Περισσότερες πληροφορίες στο https://metaforikoisodynamo.gr