Ξεκίνησε σήμερα (01-11-2019) και θα ολοκληρωθεί στις 18-11-2019 Τεχνικός Διάλογος για τη Δημιουργία του Παρατηρητήριου Περιβάλλοντος Λιμένα Πειραιά της Δημόσιας Αρχής Λιμένων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρούν το σχετικό έντυπο Τεχνικού Διαλόγου στην ιστοσελίδα  της Δ.Α.Λ. ppa.gov.gr.

Μετά την ολοκλήρωση του Τεχνικού Διαλόγου θα διοργανωθεί Ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση κατά την οποία θα παρουσιαστούν δημόσια οι υποβληθείσες προτάσεις προκειμένου οι απόψεις των χρηστών του Λιμένα να καταγραφούν πριν τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης.